AF-16 peptid

AF-16 peptid är en syntetisk peptid. Peptiden utgör en del av det naturliga protein AF

Användningsområden

Med anledning av de mycket goda resultaten med AF-foder på djursidan ”breddades tänkandet” till att inkludera användande på humansidan och tre visioner för den då följande forskningen och utvecklingen utkristalliserades.

Målen sattes till att:

  • Utveckla ett AF-läkemedel för människa genom framtagandet av en syntetisk peptid, d v s en analog till protein AF.
  • Framtaga en analysmetod för att mäta halten av AF i blod.
  • Framställa medicinska livsmedel baserade på erfarenheterna med olika djurfoder. Detta arbete prioriterades med tanke på den långa tid det tar att utveckla ett färdigt läkemedel.

Nuvarande FoU fokuserar på läkemedelsutveckling av den antisekretoriska peptiden AF-16®. Det är en syntetiskt framställd peptid identisk med ett aktivt fragment av protein AF. Den är uppbyggd av 16 aminosyror, inkluderande den oktapeptid till vilken den biologiska effekten är knuten. Den har utöver antisekretoriska och antiinflammatoriska effekter även neuroprotektiva egenskaper.

AF-16® kan ges oralt, nasalt, topikalt i ögat, topikalt på mucosaytor, intravenöst, subkutant och topikalt på huden.

AF-16® har i djurstudier visat sig ha positiva effekter på sjukdomar i det centrala nervsystemet som hjärnödem och stroke. AF-16® har också visat sig vara ett högpotent.läkemedel för behandling av ett förhöjt intraokulärt tryck, glaukom (grön starr).

Studierna visar också att AF-16® har neuroprotektiva effekter, förbättrar cellöverlevnad, minskar posttraumatisk inflammation och ödem samt minskar aktivering av mikroglia och astrocyter.

AF-16® har mycket kraftiga och unika effekter på människa. Djurstudierna vid glaukom har visat att AF-16® är likvärdigt med andra läkemedel – dessutom har AF inga biverkningar!

AF-16® har också uppvisat kraftiga effekter vid experimentella studier av bröst- och prostatacancer. Peptiden kan ges som tillägg till cellgifter och strålning vilket gör att mycket mer av cellgiftet når tumörcellen som då dör.

Kraftiga effekter är också visade vid olika skallskador, såsom hjärnblödning, stroke och direkta skalltrauman. AF-peptiden ger exempelvis ett tre gånger så långt behandlingsfönster vid stroke jämfört med gällande terapi. I en studie på möss med virusinducerad encefalit (hjärninflammation) blev överlevnadsgraden 100%, vilket är unikt! Detta gör att WHO är intresserade.

Andra användningsområden har också identifierats och ett antal djurförsök är gjorda. Inte förvånande har några av de största läkemedelsföretagen i världen visat intresse för AF-peptiden.

Forskningen är nu inriktad på att finna verkningsmekanismen då den är avgörande för att läkemedelsverken världen över skall kunna registrera produkten som ett läkemedel.

Det pågår också en intensiv forskning för att hitta en blodanalysmetod på människa för att mäta protein AF. Monoklonala antikroppar har framställts för att mäta AF-aktivitet (Johansson et al, Journal of Immunological Methods, 2008). Se artikel


Studier

AF-16® har i djurstudier visat sig ha positiva effekter på sjukdomar i det centrala nervsystemet som hjärnödem och stroke. AF-16® har också visat sig vara ett högpotent.läkemedel för behandling av ett förhöjt intraokulärt tryck, glaukom (grön starr).

Studierna visar också att AF-16® har neuroprotektiva effekter, förbättrar cellöverlevnad, minskar posttraumatisk inflammation och ödem samt minskar aktivering av mikroglia och astrocyter.

AF-16® har mycket kraftiga och unika effekter på människa. Djurstudierna vid glaukom har visat att AF-16® är likvärdigt med andra läkemedel – dessutom har AF inga biverkningar!

AF-16® har också uppvisat kraftiga effekter vid experimentella studier av bröst- och prostatacancer. Peptiden kan ges som tillägg till cellgifter och strålning vilket gör att mycket mer av cellgiftet når tumörcellen som då dör.

Kraftiga effekter är också visade vid olika skallskador, såsom hjärnblödning, stroke och direkta skalltrauman. AF-peptiden ger exempelvis ett tre gånger så långt behandlingsfönster vid stroke jämfört med gällande terapi. I en studie på möss med virusinducerad encefalit (hjärninflammation) blev överlevnadsgraden 100%, vilket är unikt! Detta gör att WHO är intresserade.

Andra användningsområden har också identifierats och ett antal djurförsök är gjorda.
AF-16® and Neuroprotection Brain oedema, haemorrhage and obstruction or derangement of the blood-brain barrier can lead to increased intracranial pressure (ICP) that can damage brain function, resulting in inflammation with possible persistent neurological and psychiatric malfunctions. The extent of brain damage is related to the severity and length of ICP increase.

In humans, blast –related brain injuries are known to cause brain oedema, vasospasm and intracranial haemorrhage. Current treatment alternatives for reducing ICP are not indicated at low levels (less than 25 mm Hg). However, the effects of exposure to low and mild blast levels of brain injury is of increased interest due to the involvement of many soldiers in wars such as the Afghani war, where soldiers are often subjected to traumatic brain injury without damage to the head.

It has been reported in a rat model study that low blast overpressure in a shock tube resulted in impaired cognitive functions and caused an elevated ICP in a dose-dependent manner (Hoane, Kaplan and Ellis, Brain Res, 2006; 1125: 185-193), view link.   In the studies of AF-16® several different brain damage models have been used in two species in order to study diffuse neurotrauma, focal neurotrauma, neurotoxic agents and infections.

The low blast overpressure experiment by Hoane et al has been repeated with rats fed a diet with 20% of an AF-inducing feed, SPC-Flakes® (Säljö, Svensson, Mayorga et al, J Neurotrauma, 2009; 27: 1345-1352), view link. The study showed that the addition of SPC-Flakes® prevented the impairment of cognitive function and dramatically reduced the ICP elevation.

AF-16® normalizes the high intracranial pressure (ICP) two days after a head trauma. [bild, Elekta-HAH, 091001, bild 12]

Conclusions AF-16® and Neuroprotection

• AF-16® is beneficial for the treatment of stroke, brain trauma, intracranial   hypertension, infections, glaucoma and high intraocular pressure (IOP) • AF-16® has a reproducible, rapid onset of action and duration • AF-16® is neuroprotective • AF-16® can be used several hours after trauma • No local or systemic side effects

Conclusions AF-16® and Neurotoxic agents

• AF-16® treatment reduced degenerative and reactive alterations in hippocampus, caused by kainic acid - an animal model of Parkinson’s disease • AF-16® reduced the loss of nerve cells in the retina and the reactive changes in the optic nerve after kainic acid - a model of glaucoma eye damage

AF® and Brain inflammation In an American study of AF and encephalomyelitis (Davidson and Hickey, J Leukocyte Biology, 2004; 76: 835-844), view link, the authors concluded that Antisecretory Factor (AF) expression is regulated by inflammatory mediators and influences the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis.

In a rat experimental model of herpes simplex encephalitis, induced by HSV-1, the AF-16® peptide was used to suppress the raised ICP (Jennische, Bergström, Johansson et al, Brain Res, 2008; 1227: 189-197), view link. The intranasal instillation of AF-16® resulted in a complete rescue of rats receiving 25 mcg twice daily from the fourth day after infection. The mortality rate in the untreated group was about 90%. AF-16® reduced the ICP increase and fluctuations and also abolished the pressure peaks in treated rats.

Conclusions AF-16® and Brain inflammation

• AF-16® rescues animals having lethal Herpes simplex encephalitis [bild 22] • AF-16® did not influence the virus multiplication or the virus distribution • AF-16® eliminates the signs of sickness mainly by reducing the abnormally raised intracranial pressure (ICP)

AF-16® and Tumours Many tumours are characterized by high interstitial fluid pressure (IFP). The increased IFP restricts the inflow and distribution of immune competent cells, nutrients, oxygene and drugs hampering the tumour treatment.

The studies with AF-16® administered either locally in the tumour, intranasally or intravenously, show that it effectively and transiently decreases the raised tissue pressure in both the slowly and rapidly progressing tumours in experimental mammary tumours in rats (Al-Olama, Wallgren et al, The peptide AF-16® decreases the high interstitial fluid pressure and facilitates drug distribution in solid tumors, 2010, accepted for publication).

The study showed that AF-16® increased the access of the cytotoxic drug doxorubicin in solid tumours as disclosed by increased number of intensely labeled nuclei.  A decrease of tumoural IFP could facilitate the inflow and distribution of cytotoxic drugs, such as doxorubicin, into the tumour tissue, and also increase the efficacy of radiation therapy due to increased oxygenation and hence improve tumour treatment.

Conclusions AF-16® and Tumours

• AF-16® reduces IFP in solid malignant tumours • AF-16® enables high molecular weight compounds, e.g. antibodies, to reach the target, tumour cells • AF-16® improves the blood circulation in tumours and the distribution within a tumour of low molecular weight drugs at chemotherapy • AF-16® increases oxygen tension in tumours, enhancing free radical formation at radiation

Toxicological studies

The results from several toxicological studies with independent CRO and GLP standards have revealed that AF-16® has no toxicity or side effects.

Overall conclusions for the AF-16® peptide

• AF-16® offers therapeutic opportunities due to unique mode of action and very low toxicity – AF-16® counteracts elevated tissue pressures – AF-16® is neuroprotective – AF-16® likely to improve tumour therapy – AF-16® is beneficial in treating inflammation • No side effects